Informacje ogólne

image_pdfimage_print

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki

Potrzeba zjednoczenia działań; w kierunku ochrony środowiska całego dorzecza Koprzywianki skłoniła w 1992r. władze samorządowe do utworzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.
Członkami Związku oficjalnie zarejestrowanego 27 kwietnia 1994 r., jest jedenaście gmin byłego województwa tarnobrzeskiego, obecnie świętokrzyskiego:
Baćkowice,
Bogoria,
Iwaniska,
Klimontów,
Koprzywnica,
Łoniów,
Samborzec,
Sandomierz,

od 2000 roku
Lipnik,
Obrazów,
Opatów,

od 2011 roku Sadowie oraz Osiek i Dwikozy od 2013 roku.

Zamieszkuje je 120 tys. osób, a zajmowana przez nie powierzchnia wynosi 1153 km 2 . Statutową siedzibą Związku są Baćkowice, a władze Związku tworzą Wójtowie oraz Przewodniczący Rad wszystkich zrzeszonych gmin. Zadaniem Związku jest ochrona i kształtowanie naturalnego środowiska dorzecza Koprzywianki. Związek podejmuje wspólne działania w zakresie:
ochrony wód, ziemi i powietrza oraz krajobrazu, będących bazą dla rekreacji i turystyki,
pozyskiwania środków i pomocy w realizacji inwestycji ekologicznych,
ukierunkowania rozwoju gospodarczego zrzeszonych gmin w oparciu o naturalne walory przyrodnicze.

Źródło: https://ezgdk.pl

Skip to content