Aktualności

Wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych (wiosenne przymrozki)

image_pdfimage_print

Wójt Gminy Sadowie informuje, że w dniu 24 kwietnia 2024 r. powiadomił pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego o wystąpieniu na terenie Gminy Sadowie niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – wiosennych przymrozków.

W terminie do 8 maja 2024 r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami.

Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie urzędu (pokój nr 3) oraz na stronie poniżej. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2024, a w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć także zaświadczenie o ilości zwierząt wydane przez ARiMR.

Powierzchnia upraw w protokole z szacowania szkód musi być zgodna z powierzchnią upraw deklarowanych dopłat do ARiMR za 2024 rok.

Pobierz:

1.Wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych

2.Oświadczenie o dodatkowych kosztach poniesionych

3.Załącznik do wniosku Informacja i zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych

4.Załącznik do wniosku o oszacowanie strat – uprawy

Skip to content