Jednostki i telefony wewnętrzne

image_pdfimage_print
PARTER  
LP. JEDNOSTKA TELEFON
1. REFERAT FINANSOWY
PODATKI I OPŁATY LOKALNE,
WYMIAR PODATKU
33
2. REFERAT FINANSOWY
KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA, KASA
34
3. REFERAT FINANSOWY
SKARBNIK GMINY
40
4. SAMODZIELNE STANOWISKO
INWESTYCJE, BUDOWNICTWO, MPZP,
WODOCIĄG, OCZYSZCZALNIESAMODZIELNE STANOWISKO
POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH,
PROMOCJA, OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
41
5. SAMODZIELNE STANOWISKO
GOSPODARKA GRUNTAMI, OCHRONA ŚRODOWISKASAMODZIELNE STANOWISKO
DROGOWNICTWO, PRZETARGI, SPRAWY ROLNE,
ŁOWIECTWO, WYCINKA DRZEW
42
  I PIĘTRO  
LP. JEDNOSTKA TELEFON
6 SEKRETARZ GMINY 31
7 SAMODZIELNE STANOWISKO
SEKRETARIAT, KADRY,
SPRAWY ORGANIZACYJNE
32
8 WÓJT GMINY 35
9 SAMODZIELNE STANOWISKO
STYPENDIA, OBSŁUGA SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO I RADY GMINY
36
10 URZĄD STANU CYWILNEGO

Z-CA KIEROWNIKA – DOWODY OSOBISTE, EWIDENCJA LUDNOŚCI

INSPEKTOR DS. OBRONNYCH – SPRAWY OBRONNE, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA


37

39

11 URZĄD STANU CYWILNEGO
KIEROWNIK
AKTY URODZENIA, ZGONU, MAŁŻEŃSTWA
38
Skip to content