Aktualności

Chrońmy pszczoły

image_pdfimage_print

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. 2013 poz. 455): Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

Osoby wykonujące zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin muszą mieć świadomość ryzyka zatrucia pszczół i bezwzględnie przestrzegać obowiązujących zasad stosowania środków ochrony roślin, tj.:
1. Preparatów toksycznych dla pszczół nie stosować:
• na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
• kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
• na rośliny pokryte spadzią,
• w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek,
• na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
2. Unikać znoszenia cieczy użytkowej, zwłaszcza na sąsiednie kwitnące rośliny.
3. Stosować środki ochrony roślin co najmniej 20 m od pasiek, przy prędkości wiatru w czasie zabiegu nieprzekraczającym 4 m/sekundę.
4. Dobierać starannie porę wykonania zabiegu ochrony roślin, najlepiej wykonywać zabiegi wieczorem (po oblocie pszczół).
5. Wybierać preparaty selektywne (bezpieczne dla owadów pożytecznych), nietoksyczne dla pszczół, lub o krótkim okresie prewencji.
6. Współpracować z pszczelarzami w celu ewentualnego zabezpieczenia uli w czasie wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin.
7. Informować o zabiegach ochronnych.
8. Wykonywać zabiegi po przekroczeniu progów ekonomicznej szkodliwości.
9. Postępować ze środkami ochrony roślin zgodnie z etykietą – instrukcją stosowania.
10. Nie zanieczyszczać wód.
Pszczelarze corocznie apelują i proszą rolników, aby w okresie przeprowadzanych oprysków rolniczych przestrzegali elementarnych zasad ochrony pszczół nad zatruciami.

Złamanie tego zakazu zagrożone jest surowymi karami. Jeśli pszczoły zginą z powodu oprysku, pszczelarz ma prawo zgłosić sprawę do sądu i domagać się odszkodowania od sprawcy. Rolnik może zostać także ukarany dodatkowo karą grzywny.

Źródło:
• Aktualności Rolnicze, ISSN 1234-236X Nr 4 (338)
• Aktualności Rolnicze, ISSN 1234-236X Nr 5 (339)

Skip to content