Obręczna

image_pdfimage_print

Przez Obręczną przechodzi szlak turystyczny „Śladami Witolda Gombrowicza” prowadzący od skrzyżowania drogi krajowej nr 9 w Jacentowie przez Wszechświęte, Grocholice do Małoszyc o długości 8 km, w całości ten szlak przebiega w obrębie gminy Sadowie. Przez tą miejscowość przechodzi także czerwony szlak rowerowy z i do Opatowa długości 28 km, m.in. przez Małoszyce, Sadowie, Zochcin.Przez Obręczną przechodzi także rowerowy szlak „Architektury obronnej” z Końskich do Kielc o długości 500 km, który w całości przebiega w obrębie województwa świętokrzyskiego.
Obręczna dawniej należała do Zygmunta Brzezińskiego. W 1631 roku kupił ją od Brzezińskiego Aleksander Chocimowski. W roku 1663 Obręczna była własnością Szymona i Hieronima Podlodowskich, synów Hieronima. w 1678 roku władał nią Mikołaj Romer, w XVIII wieku należała do Krzysztofa i Felicjanny Reklewskich, a od 1789 roku do Małachowskich. Wieś Obręczna od 1000 płaciła 25 złotych na Komisję Edukacji Narodowej.
W Obręcznej leżącej nad rzeką Obręczanką w 1827 roku było 11 domów i 83 mieszkańców, a w 1882 roku miejscowość ta miała 20 domów i 92 mieszkańców. We wsi był wiatrak, a w pobliżu pokłady rudy żelaza, kamienia ciosanego i najprawdopodobniej węgla brunatnego. W 1871 roku był tu rozległy folwark, który posiadał 572 morgi ziemi ornej (1 morga, dawna jednostka miary odpowiadająca ok. 0,55 ha), 475 mórg gruntów i ogrodów, 20 mórg łąk, 28 mórg pastwisk, 2 morgi wody, 47 mórg nieużytków, budynków murowanych było 10, z drzewa 4 domy. Wieś Obręczna albo Podlodów miała 15 osad, z 143 morgi. Nazwa Podlodów pochodzi od nazwiska Podlodowski, którego rodzina była właścicielami dawnej wsi Obręczna.
Z danych Urzędu Gminy z 2004 roku wynika, że wieś Obręczna, której nazwa może pochodzić od obręczy, liczyła 311 mieszkańców. Ogólna powierzchnia użytków rolnych w tej miejscowości wynosi 420 hektarów, to jest mniej niż pod koniec XIX wieku, ale stan ludności tej wsi wzrósł o ponad 200 osób. Z danych z 2008 roku wynika, że w Obręcznej mieszkało 295 osób.
Spośród znaczących osób jakie związały swoje życie z Obręczną należy wymienić wybitnie uzdolnionego poetę, preromantyka, Wincentego Reklewskiego (1786-1812) autora poezji opartych na motywach ludowych oraz sielanek. Jako żołnierz armii napoleońskiej zmarł w czasie kampanii moskiewskiej w 1812 roku.
Spośród zabytków do dziś zachowała się w Obręcznej rzeźba kamienna N. P. Marii Niepokalanie Poczętej, zapewne z przełomu wieku XVIII i XIX, a także figura przydrożna ufundowana w 1880 roku przez Szymona Pawlickiego, dziedzica wsi Obręczna.

Skip to content