Aktualności

Ogłoszenie dotyczące szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przymrozkami wiosennymi

image_pdfimage_print

Urząd Gminy w Sadowiu informuje, iż w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Sadowie niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim są przymrozki wiosenne, istnieje możliwość składania wniosków o szacowanie szkód powstałych w uprawach sadowniczych.

Wzory wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Sadowie, jak również na stronie internetowej Urzędu Gminy Sadowie pod linkiem: https://sadowie.pl/dla-mieszkanca/pliki-do-pobrania/

Wnioski o szacowanie szkód w trybie pilnym należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Sadowie (Sadowie 86, 27-580 Sadowie) do dnia 03.07.2023 r. do godziny 15.00

Do wniosku należy dołączyć:

  1. kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie na rok 2023, celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego
  2. w przypadku posiadania zwierząt gospodarskich kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt
  3. podpisaną zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.

Powierzchnie upraw uszkodzonych i nieuszkodzonych wpisanych do wniosku muszą być zgodne z powierzchniami upraw zgłoszonych do dopłat bezpośrednich. 

Do czasu przeprowadzenia lustracji przez komisję w miejscu wystąpienia szkód obowiązuje zakaz zbioru uprawy.

Skip to content