Aktualności

Sesja absolutoryjna

image_pdfimage_print
W ubiegły czwartek 27 czerwca br. w świetlicy Biblioteki – Ośrodka  Kultury Gminy Sadowie odbyła się sesja Rady Gminy Sadowie. W sesji udział wzięli uczestnicy wizyty studyjnej z Ukrainy: Oleksy Bezsmiertny – wójt gminy Turijsk, Wiaczesław Poliszczuk – burmistrz miasta Rożyszcze, Mirosława Wojtiuk – zastępca wójta gminy Łuków, Lyudmila Tsevukh – sekretarz gminy Szack. Goście z Ukrainy są w trakcie reformy samorządowej i podczas pobytu w Polsce poznawali funkcjonowanie naszych samorządów. Jednym z ważnych elementów sesji było również podpisanie umowy o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych budowy drogi pn. „Remont drogi gminnej Nr 327012T Bukowiany-Czekaj-Łężyce o dł. 1100 mb od km 0+000 do km 1+100, dz. ewid. 290.” na kwotę 206 155,70 zł (kwota dotacji: 103 077,00, wkład własny: 103 078,70 zł), którą w imieniu Pani Wojewody Agaty Wojtyszek wręczyła Pani Anna Paluch doradca wojewody świętokrzyskiego. W sesji wziął udział również Pan Ryszard Komański – Komendant Powiatowy Policji w Opatowie, który został zaproszony przez Panią Wójt Marzenę Urban – Żelazowską, aby przedstawić procedurę przywrócenia radaru przy krajowej 9, w miejscowości Jacentów. Inicjatorem ponownego montażu tego urządzenia dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców i użytkowników drogi był Radny Grzegorz Dziekan. Rada poparła wniosek jednogłośnie.

Najważniejszym punktem sesji była debata nad raportem o stanie gminy Sadowie za 2018 rok. Następnie odbyło się głosowanie nad rozpatrzeniem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania wójtowi gminy. Uchwała została przyjęta większością głosów.

W dalszej kolejności radni rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sadowie za 2018 rok z informacją o stanie mienia komunalnego gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku. Pozytywnie na temat realizacji ubiegłorocznego budżetu wypowiedziała się Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach. Podobną opinię wydała Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Sadowiu.

W głosowaniu dotyczącym udzielenia absolutorium wójtowi gminy Sadowie wszyscy obecni radni byli jednomyślni i zgodnie opowiedzieli się za podjęciem uchwały. Przewodniczący Rady Pan Mieczysław Podczasi pogratulował Pani Wójt, która podziękowała wszystkim za owocną współpracę w roku 2018.

Więcej zdjęć

Skip to content