Projekty UE,  Zrealizowane

Aktywną integracją zmieniamy naszą przyszłość

image_pdfimage_print

Całkowita wartość projektu:  80 296,00 zł

Środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Poddziałanie 7.1.1: 71 864,92 zł

Wkład własny Gminy Sadowie: 8 431,08 zł

Termin realizacji: 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.

Wnioskodawcą i realizatorem projektu „Aktywną integracją zmieniamy naszą przyszłość” jest Gmina Sadowie/Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadowiu.

Partnerem realizacji projektu jest Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. w Ostrowcu Św.

Skip to content