Aktualności,  Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Sadowie

Rozpoczynamy rekrutację do Punktu Przedszkolnego „Przedszkolandia”!

image_pdfimage_print

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie „RoSa” w partnerstwie z Gminą Sadowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Sadowie”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby dzieci w wieku przedszkolnym, tj. 3-5 lat
(z możliwością przyjęcia 2,5 latka zgodnie z ustawą) objętych edukacją przedszkolną na terenie gminy Sadowie o 5 miejsc oraz rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności 30 dzieci w wieku przedszkolnym (16DZ 14CH) w okresie 01.07.2021 r. – 30.06.2022 r.

 

W ramach funkcjonowania Punktu przedszkolnego oferowane są następujące rodzaje wsparcia dla uczestników projektu:

  • opieka nad dziećmi,
  • realizacja podstawy programowej,
  • organizacja zajęć dodatkowych: z języka angielskiego, rytmiki, artystycznych, tanecznych i logopedycznych,
  • wyżywienie.

Projekt zakłada wsparcie dla dzieci z terenu gminy Sadowie.

Główne wskaźniki projektu:

1) Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 30 osób (16 dziewczynek, 14 chłopców).

2) Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie [szt.] – 5 miejsc.

3) Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] – 1.

 

Projekt obejmie wsparciem 30 dzieci w wieku przedszkolnym (16 dziewczynek, 14 chłopców), w tym:

  • 25 dzieci, tj. 12 chłopców, 13 dziewczynek zamieszkujących gminę Sadowie (dzieci uczęszczające obecnie do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Przedszkolandia” w Sadowiu). Dzieci te będą korzystać z zajęć dodatkowych organizowanych w projekcie.
  • 5 nowych dzieci (2 chłopców, 3 dziewczynki), które rozpoczną edukację przedszkolną dzięki udziałowi w projekcie.

Dofinansowanie projektu z UE: 383 543,75 zł.

ZAŁĄCZNIKI:

1. 8.3.1_uchwała_regulamin_projektu
2. 8.3.1_regulamin_projektu
3. 8.3.1_uchwała_regulamin_rekrutacji
4. 8.3.1_regulamin_rekrutacji
5. uchwała_statut_punktu_przedszkolnego
6. Regulamin punktu przedszkolnego
7. 8.3.1_plakat_promocyjny_Sadowie
8. Informacja_potwierdzająca liczbę utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego

 

 

Skip to content