Aktualności

Zaopiniowanie projektu „Strategii terytorialnej partnerstwa  Ziemia Opatowska”

image_pdfimage_print

 

Projekt „Strategii terytorialnej partnerstwa Ziemia Opatowska”

 

Starosta Opatowski Tomasz Staniek, Wicestarosta Małgorzata Jalowska oraz Marzena Urban-Żelazowska Wójt Gminy Sadowie w imieniu partnerstwa Ziemia Opatowska zapraszają do wyrażenia  opinii i uwag dotyczących projektu „Strategii terytorialnej partnerstwa  Ziemia Opatowska”.

                                                           

Partnerstwo Ziemia Opatowska tworzą: gmina Baćkowice, gmina Iwaniska, gmina Lipnik, gmina Opatów, gmina Ożarów, gmina Sadowie, gmina Tarłów, gmina Wojciechowice oraz Powiat Opatowski.

W ramach współpracy samorządy te podejmują wspólne działania w celu pozyskiwania środków zewnętrznych skierowanych na rozwój obszaru partnerstwa. W tym celu została przygotowana strategia terytorialna, która  stanowi wyraz wspólnej polityki partnerskich gmin do roku 2030, nie odbierając żadnej z gmin prawa do przygotowania strategii rozwoju lokalnego.

Jest to pierwszy tego typu dokument, opracowany we współpracy 8 gmin i powiatu opatowskiego.

Strategia składa się z czterech zasadniczych części (tj. diagnostycznej, strategicznej, wdrożeniowej oraz opisującej zaangażowanie społeczeństwa). W części diagnostycznej sformułowano najistotniejsze wnioski na podstawie „Raportu diagnostycznego”, określając potencjały i bariery oraz szanse rozwojowe w poszczególnych elementach składających się na funkcje obszaru. W części strategicznej wyznaczono wizję obszaru oraz misję partnerskich samorządów, cele strategiczne i związane z nimi kierunki działań. Część wdrożeniowa zawiera zestaw koncepcji projektowych, które były przygotowane we współpracy z partnerami społecznymi i gospodarczymi, system wdrażania oraz monitorowania i ewaluacji oraz potencjalne źródła finansowania działań ze środków zewnętrznych. W ostatniej części opisano rolę społeczności lokalnej w przygotowaniu dokumentu oraz sposoby jej włączenia na etapie wdrażania strategii.

 

Zapraszamy mieszkańców, partnerów społecznych i gospodarczych oraz wszystkich zainteresowanych do zapoznania się i zgłoszenia uwag do „Strategii terytorialnej partnerstwa Ziemia Opatowska”.

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 24.09.2021 r., za pomocą formularza dostępnego poniżej, na adres: inwestycje@opatow.pl

 

Załączniki:

– „Strategia terytorialna partnerstwa Ziemia Opatowska”:

J_CWD_ZOP_STRATEGIA_17_09_21_doupublicznienia

– formularz do zgłaszania uwag:

Formularz zgłaszania uwag

 

 

Skip to content