Aktualności

Informujemy, o przystąpieniu przez Gminę Sadowie do zakupu węgla kamiennego dla mieszkańców

image_pdfimage_print

Informujemy, o przystąpieniu przez Gminę Sadowie do zakupu węgla kamiennego w związku z wejściem w życie dnia 3 listopada 2022 r. Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
Do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
Warunki zakupu preferencyjnego przedstawiają się następująco:
1. Proponowane asortymenty to groszek oraz orzech (węgiel nie będzie workowany);
2. Przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe
w ramach zakupu preferencyjnego do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.
i 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.
3. Gmina sprzedaje paliwo stałe – węgiel w ramach zakupu preferencyjnego
po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto;
Składanie wniosków:
• Mieszkańcy Gminy Sadowie zainteresowani kupnem węgla, zobowiązani
są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
• Wnioski można złożyć: za pomocą Platformy ePUAP, osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Sadowie lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
• Wzór wniosku dostępny jest w załączniku (pod tekstem) lub w wersji papierowej – w siedzibie Urzędu Gminy Sadowie, Sadowie 86, 27 – 580 Sadowie.
• Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
• W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Weryfikacja wniosków i procedura postępowania:
• Wnioski podlegają weryfikacji, w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego.
• Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany (mailowo lub telefonicznie) o cenie za zamówiony asortyment oraz terminie dokonania wpłaty (na wskazane konto Gminy). Po uiszczeniu należnej opłaty mieszkaniec otrzyma potwierdzenie wydane przez UG Sadowie, na podstawie którego będzie uprawniony do odbioru węgla z punktu.


Więcej informacji:
• https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/dystrybucja-wegla-przez-samorzady–pytania-i-odpowiedzi
• Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie prewencyjnym paliwa stałego da gospodarstwa domowego
• Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r.
w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego
• Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r.
w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego

Skip to content