Aktualności

Informacja w sprawie zgłaszania szkód w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – gradu w dniu 19 lipca 2020 r.

image_pdfimage_print

Prosimy rolników, u których wystąpiły uszkodzenia w wyniku gradu o zgłoszenie strat w nieprzekraczalnym terminie do dnia  24 lipca 2020 roku.

Formularz wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy Sadowie lub ze strony internetowej Urzędu Gminy  – www.sadowie.pl
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Sadowie.

Powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie w 2020 roku.
Do wniosku producent rolny dołącza aktualną kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie za rok 2020 celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego.

Prosimy o zgłaszanie tych upraw sadowniczych, które  faktycznie uległy uszkodzeniu.

Skip to content