Aktualności

W Urzędzie Gminy został utworzony Punkt Informacyjny Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

image_pdfimage_print

Pani Wójt Marzena Urban-Żelazowska zawarła Porozumienie z Funduszem Pożyczkowym Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. Na mocy tego porozumienia w siedzibie Urzędu utworzony został Punkt Informacyjny Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. mający za zadanie promowanie oferty Funduszu wśród zainteresowanych przedsiębiorców.
Przedsięwzięcie ma na celu promowanie przedsięwzięć i inicjatyw służących rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości, stworzenie możliwości rozwoju działalności gospodarczej, powstania nowych miejsc pracy i ułatwienie dostępu przedsiębiorcom do uzyskania środków pieniężnych na preferencyjnych warunkach.
Promowanie odbędzie się poprzez:
– działalność informacyjną o usługach świadczonych przez Fundusz,
– wzajemne udostępnianie materiałów promocyjnych,
– zamieszczanie uzgodnionych informacji na stronach internetowych stron niniejszego Porozumienia
– informowania przedsiębiorców o rodzajach i zasadach udzielania pożyczek przez Fundusz
– wydawanie i przyjmowanie wniosków pożyczkowych.

Szczegółowe informacje na temat pożyczek dostępne są pod adresem strony internetowej https://fpws.eu/

Skip to content