Aktualności

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z terenu powiatu opatowskiego na spotkanie informacyjne dotyczące Programu Działaj Lokalnie na dofinansowanie ciekawych inicjatyw lokalnych

image_pdfimage_print

Spotkanie odbędzie się 27 czerwca 2022 r. o godzinie 09:00 w Bibliotece – Ośrodku Kultury Gminy Sadowie, Sadowie 90A, 27-580 Sadowie.
Ośrodek we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce po raz kolejny w ramach Programu „Działaj Lokalnie” ogłosił konkurs na aktywizowanie lokalnych społeczności do rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb oraz pobudzania życiowych aspiracji mieszkańców obszarów wiejskich. W konkursie mogą wziąć udział organizacje i instytucje, które mają siedzibę w powiatach – opatowskim i sandomierskim. Maksymalna kwota dofinansowania projektu może wynosić 6 000,00 zł.
W edycji Programu „Działaj Lokalnie” 2022 wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Dodatkowo w aktualnej edycji wsparcie można uzyskać na działania związane ze zmniejszaniem negatywnych skutków pandemii, działania dotyczące wsparcia organizacji i grup nieformalnych działających na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy w ramach ścieżki specjalnej „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”.
Termin składania wniosków upływa 03 lipca 2022 roku.
Więcej informacji na temat konkursu, zasad przyznawania dotacji i sposobu przygotowania wniosku zaprezentowanych zostanie na spotkaniu na które jeszcze raz serdecznie zapraszamy.
Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu telefonując pod numer telefonu 15 833 34 00 lub wysyłając informacje na adres j.pyc@opiwpr.org.pl lub m.kwiecien@opiwpr.org.pl.

Skip to content