Polska pomoc

Inteligentna chłodnia do warzyw i owoców: optymalizacja łańcucha dostaw i zwiększenie dochodowości drobnej produkcji rolnej w Mołdawii

image_pdfimage_print

Z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu 31.12.2022 roku zakończyliśmy realizację Modułu 1 projektu „Inteligentna chłodnia do warzyw i owoców: optymalizacja łańcucha dostaw i zwiększenie dochodowości drobnej produkcji rolnej w Mołdawii”. Jest to pierwszy w historii naszej Gminy projekt Polskiej Pomocy Rozwojowej – współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Udało nam się wykonać wszelkie działania planowane w ramach wniosku projektowego – poczynając od przeprowadzenia konsultacji z beneficjentami projektu, które zaowocowały wypracowaniem rekomendacji statutowych dla konstruowanej w ramach projektu współdzielonej infrastruktury chłodniczej oraz stworzeniu pogłębionej analizy potrzeb, która pomogła nam dostosować dalsze działania projektowe do potrzeb beneficjentów.

W ramach działania 2 Projektu przeprowadziliśmy 4 tematyczne sesje dla lokalnych rolników i przetwórców żywności. Sesje prowadzone były przez ekspertów polskich oraz mołdawskich we wsi Crocmaz – dziękujemy partnerowi lokalnemu za współpracę, w szczególności zaproszenie uczestników Sesji oraz udostępnienie sali konferencyjnej gminy na rzecz prowadzenia szkoleń. Drugim komponentem budującym kompetencje społeczności lokalnej były warsztaty dla samorządowców z Crocmaz oraz wsi lokalnych – Antonesti, Caplani oraz Palanca. Podczas warsztatów pracownicy naszej gminy podzielili się doświadczeniem w pozyskiwaniu oraz zarządzaniem środkami na rozwój lokalny, jak i wspierania rolnictwa i innowacji w rolnictwie na poziomie samorządowym. Dodatkowo, z pomocą lokalnej organizacji samorządowej przeprowadzona została sesja warsztatów poświęcona pozyskiwaniu środków na programy środowiskowe w Mołdawii. W ramach obu działań powstały materiały szkoleniowe dystrybuowane pośród lokalnych społeczności

Centralny dla projektu był komponent inwestycyjny, w ramach którego zakupiona i przekazana partnerowi została samonośna infrastruktura chłodnicza oparta w stu procentach o odnawialne źródła energii – panele słoneczne oraz inwerter. Część infrastrukturalna projektu jest elementem, z którego jesteśmy szczególnie dumni – pozwala na mitygację negatywnych efektów rosnących cen energii w Mołdawii i przekłada się bezpośrednio na oszczędności samorządu lokalnego i lokalnej społeczności korzystającej z chłodni. Zapewniona beneficjentowi infrastruktura zostanie dokończona w Module 2 projektu, a następnie oddana do użytku lokalnej społeczności na zasadzie non-profit – niskie opłaty za użytkowanie będą w całości przeznaczone na utrzymanie infrastruktury.

Dziękujemy partnerowi lokalnemu zaangażowanemu w realizację projektu – Primarii Crocmaz, Departamentowi Współpracy Rozwojowej MSZ RP za finansowanie projektu, mołdawskim organizacjom pozarządowym – Purcari Development Fund oraz Miscarea Ecologista Stefan Voda jak i ekspertom polskim i mołdawskim zaangażowanym w przeprowadzenie szkoleń i przygotowanie materiałów pisemnych.

Zachęcamy do śledzenia progresu realizacji Modułu 2 Projektu na naszej stronie oraz mediach społecznościowych!

Projekt Inteligentna chłodnia do warzyw i owoców: optymalizacja łańcucha dostaw i zwiększenie dochodowości drobnej produkcji rolnej w Mołdawii współfinansowany jest w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content